Mommy khuyến mãi 30-50% toàn bộ sản phẩm

đầm bầu mommy

Thời gian khuyến mãi : từ 15/7/2016

Chương trình ưu đãi giảm 30% đến 50% áp dụng cho toàn bộ trang phục bầu – sau sinh tại hệ thống showroom và online từ 15/7.
Mời các mẹ sớm ghé showroom để trải nghiệm và lựa chọn các mẫu sản phẩm cao cấp với mức giá ưu đãi chỉ bằng 50% so với giá niêm yết.

Bộ sau sinh BH474.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 298.000đ.

Bộ sau sinh BH472.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 298.000đ.

Bộ sau sinh BH436.

Giá niêm yết: 400.000đ
Giá ưu đãi: 200.000đ.

Bộ sau sinh BH447.

Giá niêm yết: 400.000đ
Giá ưu đãi: 200.000đ.

Bộ sau sinh BH474.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 298.000đ.

Bộ sau sinh BH474.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 298.000đ.

Bộ sau sinh BH472.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 298.000đ.

Bộ sau sinh BH477.

Giá niêm yết: 400.000đ
Giá ưu đãi: 280.000đ.

Bộ sau sinh BH447.

Giá niêm yết: 400.000đ
Giá ưu đãi: 200.000đ.

Bộ sau sinh BH475.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 213.000đ.

Bộ sau sinh BH475.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 213.000đ.

Bộ sau sinh BH476.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 298.000đ.

Bộ sau sinh BH476.

Giá niêm yết: 425.000đ
Giá ưu đãi: 298.000đ.